O firmie

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe ELEKTRA Sp. z o. o. powstało w 1990 roku. Od samego początku było mieszanką młodości z doświadczeniem, nowoczesności z tradycją i miało jeden cel: stosowanie najlepszych rozwiązań w energetyce i budownictwie. Świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu najlepszych, nowoczesnych technologii tak, aby zagwarantować Państwu maksymalną satysfakcję. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w elektroenergetyce i w budownictwie. Ustawiczne doskonalenie umiejętności wszystkich pracowników jest dla nas podstawą do świadczenia usług najwyższej jakości.

Dane firmy:

ADRES: Wojciechowska 7k, 20-704 Lublin
NIP: 712-01-58-233 REGON004172494 KRS: 0000062187
KONTO: PKO BP 11 1020 3176 0000 5102 0143 1683
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000,00 zł