Projekty unijne

Ikona gwiazdki

Budowa farm fotowoltaicznych w miejscowości Kock

Ikona gwiazdki

Budowa odnawialnych źródeł energii - farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą

Ikona gwiazdki

Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwo techniczno-usługowe Elektra

Ikona gwiazdki

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła